Referencie

Postupom času sa spoločnosť KSB stala skúsenou a profesionálnou, čo podporuje dlhý zoznam úspešných projektov. Existuje niekoľko príkladov dokončených návrhov v priemyselných odvetviach uvedených nižšie:

Zpracovanie výbušnín

Lisovací stroj na výrobu rozbušiek (pre spracovanie výbušnín V1)

[ ZPRACOVANIE VÝBUŠNÍN ]

Tvarovací a dierovací stroj na výrobu rúrok pre rozbušky

[ ZPRACOVANIE VÝBUŠNÍN ]

Automatický stroj na kontrolu podzostavy rozbušky pre airbagov

[ ZPRACOVANIE VÝBUŠNÍN ]

Výroba streliva

Automatická linka na montáž a kontrolu streliva

[ STRELIVO ]

Automaticé zariadenie na zápalkovanie, kontrolu a zalakovanie zápalky stredorážovej munície

[ STRELIVO ]

Automaticé zariadenie na zápalkovanie, kontrolu a zalakovanie zápalky stredorážovej munície

[ STRELIVO ]

Strojárstvo

Stroj na kontrolu hláv valcov pomocou technológie Light Thru

[ STROJÁRSTVO ]

Merací prístroj na hlavy valcov pomocou optického a kamerového systému

[ STROJÁRSTVO ]

Stroj na vtláčanie troch kovových objímok do hlavy motora

[ STROJÁRSTVO]

Automotive

Stroj na kontrolu podvozku Audi Q7 LTR

[ AUTOMOTIVE ]

Poloautomatický stroj na montáž závesných ôk pre automobilový priemysel

[ AUTOMOTIVE ]

Stroj na kamerové a elektrické ovládanie držiakov žiaroviek ŠKODA

[ AUTOMOTIVE ]

Elektrotechnika

Automaticky univerzálny lis na montáž solárnych modulov

[ ELEKTROTECHNIKA ]

Automatický stroj na montáž terminálu vypínača

[ ELEKTROTECHNIKA ]

Stroj na rezanie a tvarovanie vodičov snímačov DISI pre FORD

[ ELEKTROTECHNIKA ]

Farmaceutika & potravinárstvo

 

 

Hydraulický tabletovací lis typu LTH 200
[ FARMACEUTIKA &
POTRAVINÁRSTVO ]
Rotorový tabletovací lis typu LTR 415/2015

[ FARMACEUTIKA & POTRAVINÁRSTVO ]

Počítadlo tabliet a kapsúl

[ FARMACEUTIKA & POTRAVINÁRSTVO ]

Chemický priemysel

Rotorový tabletovací lis typu LTR 518 PP3

[ CHEMICKÝ PRIEMYSEL ]

Rotorový tabletovací lis typu LTR 1040

[ CHEMICKÝ PRIEMYSEL ]

Rotorový tabletovací lis typu LTR 1045 a LTR 1055

[ CHEMICKÝ PRIEMYSEL ]